Temas Poetas

Alfonso X el sabio: Cantiga 79

Cantiga 79: Poema de Alfonso X el sabio en español fácil de leer. Este verso consta de 20 estrofas.

Como Santa Maria tornou a menîa que era garrida,
corda, e levó-a sigo a Parayso.

Ay, Santa Maria,
quem ‘se per vos guya
quit’ é de folia
e senpre faz ben.

Porend’ un miragre vos direi fremoso
que fezo a Madre do Rey grorioso,
e de o oyr seer-vos-á saboroso,
e prazer-mi-á en.

Ay, Santa Maria.

Aquesto foi feito por hûa menynna
que chamavan Musa, que mui fremosinna
era e aposta, mas garridefinna
e de pouco sen.

Ay, Santa Maria.

E esto fazendo, a mui Groriosa
pareçeu-lle en sonnos, sobejo fremosa,
con muitas meninnas de maravillosa
beldad’; e poren
Ay, Santa Maria.

Quisera-se Musa ir con elas logo.

Mas Santa Maria lle dis[s]’: Eu te rogo
que, sse mig’ ir queres, leixes ris’ e jogo,
orgull’ e desden.

Ay, Santa Maria.

E se esto fazes, d’ oj’ a trinta dias
serás comigo entr’ estas conpannias
de moças que vees, que non son sandias,
ca lles non conven.
Ay, Santa Maria.

Atant’ ouve Musa sabor das conpannas
que en vision vira, que leixou sas mannas
e fillou log’ outras, daquelas estrannas,
e non quis al ren.

Ay, Santa Maria.

O padre e a madre, quan d’ aquesto viron,
preguntaron Musa; e poys que ll’ oyron
contar o que vira, merçee pediron
à que nos manten.

Ay, Santa Maria.

A vint’ e seis dias tal fever aguda
fillou log’ a Musa, que jouve tenduda;
e Santa Maria ll’ ouv’ apareçuda,
que lle disse: Ven,
Ay, Santa Maria.

Ven pora mi toste. Respos-lle: De grado.
E quando o prazo dos dias chegado
foi, seu espirito ouve Deus levado
u dos outros ten
Ay, Santa Maria.

Santos.

E poren seja de nos rogado
que eno juyzo, u verrá irado,
que nos ache sen erro e sen pecado;
e dized’: amen.

Ay, Santa Maria.

Poemas y poetas españoles

Amado NervoFederico García LorcaGabriela MistralGustavo Adolfo BécquerJorge Luis BorgesLuis de GóngoraMario BenedettiOctavio PazPablo NerudaRosalía de CastroSan Juan de la CruzSor Juana Inés de la Cruz